Tuoreimmat retkuilut Leppävirralla

Orinoro - Orkonoro, Heikinmäki, Mustinmäki

Sorsavesi - Havukka, Ukkokivi, Koppasaaret, Karhukivet

Konnus - Konnuskosket, Konnuksen kanava

Suvas - Jakamot, Hornanmäki

Paljakka - Paljakkavuori, Paljakkavesi, Syvävuori