Korhonen Janne, Opinnäytetyö, Savonia amk, 2011:
VAATIVAN SILLANKORJAUSHANKKEEN TYÖMAATEKNIIKKA