Kuunsiltaa Parkkilahden jäällä
 Etelän valoja vanhan sillan perustuksilla.
 Kylän valot Parkkiniemestä

Hattiwatteja