Melottuamme Mahlattinuoran pääsimme perille Nuoran-Juhaniin. Tämä lapinkenttä on merkitty muinaisjäännösrekisteriin vuonna 2008. Nuoran-Juhani sijaitsee etelään pistävässä niemessä, Mahlattinuoran pohjoispään suulla, Seulavaaran itäpuolella ja Mahlatti-saaren länsipuolella. Mahlahttinuoraa pitkin kulkee ikiaikainen vesireitti Inarista Ivaloon.
Vanhinta rakennuskantaa ei ole enää jäljellä pihapiirissä, nykyiset rakennukset on tehty 1900-luvun alussa. Nuoran-Juhanin kenttä säästyi toisen maailman sodan tuhoilta.
Nuoran-Juhani on ollut entisajan tauko- ja kauppapaikka.

 

Nuoran-Juhani oli Saijetsin suvun kesäpaikka, talvipaikka sijaitsi Nuottamajärven länsipäässä. Nuottamajärven tila on perustettu 1851, mutta paikalla on ilmeisesti asuttu jo ennen sitä. Toisen maailmansodan jälkeen suku asettui asumaan toiset kesäpaikkaan Nuoran-Juhaniin (Kiviniemet) ja toiset talvipaikkaan Nuottamajärven kentälle (Saijetsit). Nuottamajärven kentän kuvasinkin tietämättämäni Tupavaaran valloituksella.

Kentän rannassa on karsikkokallio.

Tummasta osasta löytyy vanhimmat merkinnät E.E.

Ruskealla kalliolla on merkinnät H.B. 1922 ja JMK.

Lisäksi jokin keskenjäänyt merkintä – ehkä R.

Niemessä on ollut virallinen Inarin järven korkeuen mittauspaikka. Puisesta mittarista on jälellä kalliossa kaiverrettu kolmio ja kiinnityspultti.

Talon seinustalle on nostettu toinen paalussa olleista mitta-asteikosta.

Talon porstuan seinistä löytyy talon rakentajien merkintöjä 1902, jolloin tupa rakennettiin.

 

Vuonna 1906 rakennettiin taloon lisäksi kammari.

Pihapiiristä on ottanut kuvan T. I. Itkonen museoviraston mukaan 1902, mutta alkuasukkaat ovat päätelleet rakennusten perusteella kuvan otetun vuonna 1904. Alkuasukkaittein tietojen pohjalta kuvassa vasemmalta lukien on Nuoran Juhani, Nuoran Petteri, vävy Seurujärvi, Anna, Agneta, Maria ja Valpu (EDIT 12.10.2023: Vaihdettu kuvaan oikeat nimet.) Todennäköisesti takana olevat miehet ovat etelästä tulleita geologisen seuran tutkijoita, jotka ovat myös ottaneet valokuvan.

 

Vuonna 2003 etellisellä käynnillämme otettiin 100v kuva samasta paikasta.  Osa kentän rakennuksista on hävinnyt.

 

Tuvassa on alkuperäinen yli satavuotias piisi, joka on kyllä purettu ja kasattu uuvelleen ainakin kertaalleen.

Talon piisistä on tehty postikortti. Huuto.netin mukaan kuvaaja on A. Kokkonen. Kuvassa on Aili Maria, Aune, Aili ja Juho Pekka Saijets. Nuorimmaisen Aunen ikää arvaillen on kuva otettu 20-30-luvun taitteessa.

 

Nuoran-Juhani on etelleen Kiviniemien omistuksessa ja ympärivuotisessa käytössä, joten kenttä on kotirauhan suojaama – eli ei ole julkinen nähtävyys. Jos rannalla näkyy liikettä niin silloin voip kysästä voiko hetken jututtaa.