Äsken oli kotikatumme yllä satoja lokkeja lentomurkkujahdissa. Parvi koostui pääsääntöisesti nauru- ja kalalokeista – vanhemmista ja jo lentokykyisistä poikasista.