Hellekesän aloitusretki Kololahden hiidenkirnuille, Juva

Enonveden Kololahden suun Kolovuori erottuu Kololahdelle jyrkänteisenä rantakalliona. Kallioon [...]